Shopping Cart

Sepetinize ürün eklenmemiş :(

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) konusu, nitelikleri ve satış fiyatı belirlenen ürün ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ ne uygun olarak düzenlenmiştir.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ALICI ile Kordonboyu Mah. Sandalcı Sok. No:10/3 34865 Kartal / İSTANBUL adresinde bulunan Demnatural Kozmetik Medikal San. Dış Tic. Ltd. Şti. arasında belirtilen hüküm ve şartlarda elektronik ortamda kurulmuştur.

1.SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

2.TARAFLAR

2.1 SATICI 
Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

2.2 ALICI
Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder.

3.SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı:Demnatural Kozmetik Medikal San. Dış Tic. Ltd. Şti.
Adresi:Kordonboyu Mah. Sandalcı Sok. No:10/3 34865 Kartal / İSTANBUL
Mersis No:0274062267500012
Telefon:0 (216) 488 11 21
E-posta adresi:info@demnatural.com

4. ALICI BİLGİLERİ 

Teslim Edilecek Kişi

[customer-name]

Teslimat Adresi

[customer-address]

Telefon

[customer-phone]

E-posta

[customer-mail]

5. FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Ünvan

[woocommerce-billing-name]

Adres

[woocommerce-billing-address]

Telefon

[woocommerce-billing-phone]

E-posta

[woocommerce-billing-mail]

Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

6. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER VE FİYATLARI

Ürün/Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve vergiler dahil satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir:

[woocommerce-cart]

Kargo Ücreti:

[woocommerce-shipping-total]

Toplam:

[woocommerce-cart-total]

7. GENEL HÜKÜMLER

7.1. ALICI, işbu Sözleşme öncesinde SATICI tarafından listeleme sayfasında yer verilen ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatına ilişkin bilgiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün/hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi ve işbu Sözleşme maddesinde belirtilen ürün/hizmete ilişkin bilgileri okuduğunu, anladığını ve işbu Sözleşme akdedilmeden önce gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
7.2. ALICI’ nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.3. İşbu Sözleşme, ALICI ve SATICI için Kullanıcı Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Taraflar, Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerinde düzenlenen kurallara uymakla yükümlüdür.
7.4. ALICI, işbu Sözleşme öncesinde ürün/hizmete ilişkin ön bilgilendirme formunu teyit ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.5. Stoklarda olan ürünler, sipariş tarihinden itibaren,  (3 ila 7) iş günü içerisinde kargoya teslim edilir. Kargo Firmaları, SATICI’dan teslim aldığı gönderileri, uzaklıklarına göre değişmekle birlikte normal şartlar altında ortalama 3  ila 7 (üç ila yedi) iş günü içerisinde ALICI ‘ya ulaştırmaktadır.
7.6. Ürünlerin teslimatı anında ALICI ‘nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip ve temin etmek ALICI ‘nın sorumluluğundadır. Ürün, ALICI ‘dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, bu kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde ALICI ‘nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI ‘ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI ‘ya aittir.
7.7. Ürünü teslim alacak her kişi, teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI herhangi bir mesuliyet kabul etmeyecektir.
7.8. SATICI, ürünleri anlaşmalı olduğu kargo firması ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının ALICI ‘nın bulunduğu yerde şubesi olmaması durumunda, ALICI tarafından bildirilen yakın bir şubeden teslim alması gerekmektedir.
7.9. SATICI, gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler SATICI tarafından INTERNET SİTESİ ‘nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.
7.10. SATICI, sipariş verilen ürünün sağlam, eksiksiz bir şekilde teslim edilmesinden sorumludur.
7.11. https://demnatural.com/ ‘da ürünlere ilişkin stok durumları SATICI tarafından güncellenir. Elde olmayan sebeplerden dolayı gönderim süresi uzayabilir. Bu durumda ALICI site üzerinden duyurularla bilgilendirilir. Talebe göre gönderim için beklenebilir ya da sipariş iptal edilebilir. İptal durumunda ödeme kredi kartı ile yapılmışsa kredi kartına, banka havalesi ile yapılmışsa ALICI ‘nın belirttiği banka hesabına iade edilir.
7.12. SATICI, ürün ya da ürünleri yasaların gerektirdiği şekilde fatura ile teslim edecektir.
7.13. ALICI, kredi kartı, banka havalesi, kapıdan ödeme ile alışveriş yapabilir. 3 iş günü içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Bu maddede olmayan ödeme yöntemleri kabul edilmez.
7.14. ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ ‘nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ ya aittir.
7.15. Siparişlerde kargo teslim alınmadığı takdirde kargo şirketi tarafından ceza bedeli yansıtılmaktadır. Teslim alınmayan siparişin ceza bedeli Danışmana, referanslı sipariş ise yine siparişi oluşturan Danışmana yansıtılır. 
7.16. İşbu sözleşmenin uygulanmasında Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI veya SATICI ‘nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

8. CAYMA HAKKI

8.1. ALICI, ürünü teslim aldığı tarihten on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme ‘den cayma hakkına sahiptir. Ancak kanunen şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır.

    8.1.1 Tek kullanımlık ürünler
    8.1.2. Kozmetik vb.leri ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar
    8.1.3. Yine kozmetik, mayo, iç giyim mamülleri
    8.1.4. Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar
    8.1.5. Ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. digital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri
    8.1.6. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI/sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler
    8.1.7. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar
    8.1.8. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler
    8.1.9. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar
    8.1.10. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler

8.2. ALICI’ nın cayma hakkını kullanması hâlinde SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür. ALICI ise cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde malı SATICI ‘ya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.
8.3. ALICI;nın cayma hakkını kullanması hâlinde SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür. ALICI ise cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itiaren on (10) gün içerisinde malı SATICI ‘ya geri göndermek zorundadır.

9. YETKİLİ MAHKEME
İş bu Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI ‘nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.